Huishoudelijk- en wegreglement

Klik HIER voor het bekijken van de reglementen (versie 26 januari 2019).

Duidelijke en verantwoorde afspraken en reglementen zijn essentieel voor een gezonde, sportieve en veilige werking van het wielerteam.

Zo weet elk teamlid of wie lid wil worden, duidelijk wat van hem/haar verwacht wordt.

Een zeer belangrijke denkpiste om alles vlot te laten verlopen is ” ons gezond boerenverstand” regelmatig te gebruiken .