LIDMAATSCHAP SEIZOEN 2022

Beste WTDD’ers en WTDD-sympathisanten,

 

Het officiële wielerseizoen 2021 loopt op zijn einde. Het achtste seizoen van ‘Wielerteam De Dreef’ verliep grotendeels zoals gepland ondanks de COVID perikelen en de geleidelijke versoepelingen naar de vrijheid. Wij zijn er zeker van dat het seizoen 2022 opnieuw eentje wordt om op te schrijven in onze annalen, waar we opnieuw vele kilometers zullen afmalen in onze verschillende groepen en waar toffe feestjes georganiseerd zullen worden.

Om dit seizoen voor te bereiden vragen we om het lidgeld 2022 uiterlijk op zaterdag 27 november 2021 over te schrijven op ons rekeningnummer BE66 9731 0840 8143 met vermelding ‘lidgeld 2022‘ en het keuzepakket dat je wenst, pakket A, pakket B of pakket C (meer info hieronder). Indien je dezelfde regeling als vorig seizoen wenst, volstaat het om de betaling correct uit te voeren voor de vervaldatum. Indien er iets wijzigt, gelieve dit dan te melden aan Marc Van Leekwijck via e-mail marc.vanleekwijck@telenet.be of via Gsm 0485 55 97 25 .

Indien je in 2022 geen lid meer wenst te blijven van onze club, gelieve dit dan ook even te melden op bovenstaand e-mail adres van Marc Van Leekwijck of via info@wtdd.be.

 

Het lidgeld voor 2022 bedraagt:

*Pakket A          60 euro (25 euro WTDD lidgeld en 35 euro VWB).

Dit pakket bevat het lidgeld voor WTDD & VWB.                                                         

Je mag dit bedrag op één overschrijving overmaken. Gooi je lidkaart van de VWB niet weg want deze geldt nog voor seizoen 2022.

Reminder a: Het VWB lidmaatschap bedraagt 35 euro zowel de persoonlijke – als de gezinsaansluiting. Dus je kan best gans je gezin aansluiten voor deze kleine prijs (echtgenote en inwonende kinderen).

Reminder b: Indien je jouw VWB-lidmaatschap via onze club wilt laten verlopen, dus pakket A, moet je niet ingaan op de persoonlijke betalingsuitnodiging die VWB verstuurt in de eerste week van december 2021. Indien je hierover vragen hebt neem dan gerust contact op met Marc van Leekwijck op Gsm-nummer 0485 55 97 25  .


*Pakket B          25 euro

Dit pakket is bedoeld voor leden die hun VWB lidmaatschap persoonlijk of via een andere club/wielerbond laten verlopen.

Let op: Lidmaatschap bij een Wielerbond (sportverzekering) is verplicht als je lid wordt/blijft bij WTDD.

Daarom vragen wij om je lidnummer en club/bond waar je aangesloten bent door te geven aan Marc Van Leekwijck (liefst) via e-mail marc.vanleekwijckelenet.be of telefonisch op nummer 0485 55.97.25 en dit natuurlijk ook voor 27 november 2021.


*Pakket C          15 euro

Wil je als steunend lid ons wielerteam volgend jaar (opnieuw) steunen, dan kan je 15 euro/persoon overschrijven op ons rekeningnummer. Vermeld hierbij steunend lid + na(a)m(en). Je geniet dan mee van de aangeboden clubsponsoring bij bepaalde activiteiten.

 

Sportieve groeten,

Het bestuur