AFSPRAKEN OPSTART 6 JUNI

Beste WTDD leden, steunende leden en sympathisanten

Net als de rest van de wereld wordt Vlaanderen bedreigd door een Covid-19 virus. Sport en beweging zijn heel belangrijk, niet alleen voor onze gezondheid maar ook voor ons geestelijk en sociaal welzijn. Zolang er geen trefzeker medicijn of vaccin is tegen Covid-19, zullen we dus voorzichtig moeten blijven. Daarom vragen we om de regels goed op te volgen en niet op zoek te gaan naar achterpoortjes of trucs om die regels te omzeilen.

De WTDD-ritten worden op zaterdag 6 juni heropgestart en het zou fijn zijn dat volgende regels met respect voor de medefietsers en omgeving worden nageleefd:

Blijf thuis indien:

 • je je niet goed of ziek voelt, sporten is dan ongezond.
 • je Covid-19 symptomen hebt, blijf dan sowieso ‘in je kot’.

Bij aankomst aan het verzamelpunt op de parking te Edegem begeef je je naar het team waar je mee zal fietsen.                   

 • Team 1&2 vertrekken om 8u30, T3 om 9u00. Binnen elk team wordt de sociale afstandsregel van 1,5m toegepast en daarnaast de andere opgelegde veiligheidsregels gerespecteerd.
 • Belangrijk! De groep/ het team duidt een wegkapitein (driekleurarmband) aan voor de start van de rit (bij een grote groep liefst twee wegkapiteins). Hij/zij zorgt ervoor dat de regels en de sportieve samenhorigheid tijdens de groepsritten worden nageleefd.

Algemene afspraken tijdens de rit

 • Er wordt maximaal in groepen/ teams van 20 personen gefietst.
 • Tijdens het fietsen wordt ten allen tijde de sociale afstand van 1,5m bewaard en gerespecteerd, zowel naast als achter elkaar.
 • Op brede wegen kan er per twee gefietst worden (let op de zijwaartse sociale afstand).
 • Op smalle wegen en fietspaden fietsen we achter elkaar op één lijn.
 • Indien het te druk is op het jaagpad wordt er op één lijn gefietst op aangeven van de wegkapitein.
 • Bij stilstaande verkeers- en pechsituaties (lekke band,…) houden we de basisregels van ‘de  sociale veiligheidsafstand’ aan van 1,5m .
 • Als men hulp verleent bij pech, draag dan een mondmasker omdat de sociale afstand van 1,5m niet gegarandeerd is en hou de weg vrij voor andere weggebruikers.
 • Een klein busje ontsmettende hand-gel bij de hand hebben is geen overbodige luxe.
 • Het ‘wielrenner-snuiten’ van de neus is uit den boze, gebruik een zakdoek. De vochtpartikels worden tot 8m achterwaarts verspreid! Ook bij het hoesten of niezen doe je dit in je elleboog of in een zakdoek.
 • Geef aangewezen wegsituaties door in de groep zodat de wegkapitein en ritpeters niet te hard moeten roepen, want hierdoor komen er ook meer vochtpartikels vrij.
 • Geef geen drinkbus of (sport)voeding door aan anderen.
 • Voorlopig  zijn café-rustpauzes niet mogelijk. Een kleine rustpauze op een veilige plek is wel mogelijk mits het respecteren van de nodige veiligheidsafstanden en basisregels.
 • Na de rit is er momenteel ook geen ‘ after-drink ‘ mogelijk, dus je fietst rechtstreeks naar huis of naar je bubbel.

Ritten vanaf 6 juni 2020

De ritten voor de drie teams worden vanaf zondag 31 mei 2020 systematisch op de website geplaatst. Er kunnen andere ritten in opgenomen worden dan deze op de doorgegeven ‘papieren’ jaarkalender. Kijk dus steeds goed de jaarkalender op de website na om de juiste info te hebben.

Veel fietsplezier vanaf 6 juni 2020 en houd het veilig en gezond.

Het bestuur